Konsulenter specialiseret i Sundhedssektoren

Forside | Om Dania | Referencer

Driftsoptimering

Hos Dania sigter vi mod at etablere mere end optimale arbejdsgange. Med fokus på organisering, kompetencer, værdier og kultur bidrager vi til, at organisationens fulde potentiale kan realiseres.

Vi tror på, at det rigtige fokus på løbende effektivisering kan skabe en endnu bedre Sundhedssektor med optimeret udnyttelse af ressourcer og kapacitet, bedre flow og kvalitet i patientbehandlingen og et bedre arbejdsmiljø for de ansatte.

Vi arbejder effektivt med effektivisering og tror på, at de rigtige mennesker involveret på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt, er nøglen til succes.

Dania har mange års erfaringer med driftsoptimering i og på tværs af ambulatorier, operationsgange, sengeafdelinger, parakliniske og administrative funktioner på hospitaler i Danmark og Norden.

Driftsoptimering
Ydelser
- Projektledelse og -koordinering
- Forandringsledelse
- Implementering
- Potentialekortlægning
- Etablering af handlingsplaner
- Planlægning og flow
- Analyse og evaluering
- Lean (workshops og projekter)
- Fusioner og reorganiseringer
- Planlægningsoptimering
- Kapacitets- og ressourcetilpasning
- Effektiv mødekultur
- Sparring og rådgivning
- Workshops og seminarer om emnet
Effekter
- Frigjort tid til patientrettede aktiviteter
- Bedre flow i patientforløbet
- Bedre kvalitet i behandlingen
- Styrket organisering
- Ledelses- og udviklingskompetencer
- Styrkede samarbejdsrelationer
- Styrket effektiviseringskultur
- Målstyret drift
- Optimeret udnyttelse af kapacitet
- Forbedret arbejdsmiljø
- Forbedret patienttilfredshed
Referencer

Danias konsulenter har arbejdet med driftsoptimering for en lang række kunder i både Danmark og Norden, eksempelvis:

- Rigshospitalet
- Bispebjerg Hospital
- Herlev Hospital
- Roskilde/Køge Sygehus
- Århus Universitetssygehus
- Spenshult Sjukhus
- Universitetshospitalet Nord-Norge
- Akershus UniversitetsSykehus

Se Danias samlede referencer her.

Kontakt

Kontakt Partner Andreas Schroll, hvis du vil høre mere om vores arbejde med driftsoptimering.

Andreas Schroll

Andreas Schroll
B.Sc, Cand.it.
Partner

asc@dania.nu
+45 2710 4321

Dania Consulting - København - Tlf. 2710 4321 - Email info@dania.nu - CVR 34475393