Konsulenter specialiseret i Sundhedssektoren

Forside | Om Dania | Referencer

Registrering, rapportering og styring

Sundhedssektoren drukner i data og tørster efter information.

Sundhedssektorens ledere skal navigere i et landskab kendetegnet ved komplekse fagområder, tværgående processer, kritiske beslutninger, politiske interesser mm. I dette komplicerede miljø er nem og hurtig adgang til relevant information og viden et vigtigt element i en god styring på alle niveauer.

Sundhedssektoren registrerer og råder over enorme mængder data, men når beslutninger skal træffes, sker det alt for ofte, at der mangler viden om disse data, adgang til dem og/eller ekspertise og værktøjer til at behandle dem.

Hos Dania designer, implementerer og forankrer vi enkle setups for målstyring og datadrevet ledelse. Dette omfatter optimale processer for registrering samt tilvejebringelse og formidling af ledelses- og styringsinformation tilpasset den enkelte organisations strategi og specifikke behov.

Registrering, rapportering og styring
Ydelser

- Behovsafklaring og kravspecifikation
- Specificering af nøgletal (KPI'er)
- Analyse af dataforekomster og -adgange
- Leantavler og -møder
- Optimering af registreringspraksis
- Design og etablering af rapporter
- Implementering af driftsmålsstyring
- Etablering af LIS/KIS
- Projektledelse og -koordinering
- Forandringsledelse
- Sparring og rådgivning
- Workshops og seminarer om emnet

Effekter
- Optimeret og standardiseret registrering
- Relevante nøgletal (KPI'er)
- Overskuelige og relevante rapporter
- Overblik over performance
- Bedre målstyring og ledelse
- Optimeret effekt af effektiviseringsindsats
- Bedre udnyttelse af eksisterende data
- Gennemsigtighed i driften
- Robuste beslutningsgrundlag
- Data- og målstyret kultur
Referencer

Danias konsulenter har arbejdet med registrering, rapportering og styring for en række kunder i både Danmark og Norden, eksempelvis:

- Rigshospitalet
- Bispebjerg Hospital
- Hvidovre Hospital
- Akershus Universitetssykehus
- Universitetshospitalet Nord-Norge

Se Danias samlede referencer her.

 

Kontakt

Kontakt Partner Andreas Schroll, hvis du vil høre mere om vores arbejde med registrering, rapportering og styring..

Andreas Schroll

Andreas Schroll
B.Sc, Cand.it.
Partner

asc@dania.nu
+45 2710 4321

Dania Consulting - København - Tlf. 2710 4321 - Email info@dania.nu - CVR 34475393