Konsulenter specialiseret i Sundhedssektoren

Forside | Om Dania | Referencer

Strategi og ledelse

Sundhedssektoren udfordres af kompleksitet i faglighed, organisation og patientbehov. For mange er visionen behandling med højeste kliniske kvalitet og sikkerhed, tværgående processer og samarbejde samt en robust og effektiv orgsanisation. Alt sammen med patienten i centrum. Det er imidlertid en vision, der kan være udfordrende at tilrettelægge og udføre i praksis.

Strukturændringer samt udsving i økonomiske og politiske vilkår kan samtidig gøre det svært at fastholde en langsigtet strategi.

Dania kan hjælpe med processer, der enkelt og effektivt præciserer og forankrer vigtige mål i strategien samt sikrer motivation og engagement hos de medarbejdere og ledere, der skal realisere strategien og skabe de gode resultater.

Den komplekse sundhedsorganisation stiller store krav til sine ledere. Vi tilbyder professionel coaching af direktioner og ledere i Sundhedssektoren.

Strategi og ledelse
Ydelser
- Visionsworkshops
- Strategiforløb og -processer
- Modenhedsanalyse
- Kultur- og værdiudvikling
- Ledelsesevaluering
- Ledelsesudvikling
- Etablering af ledelsessystemer
- Kommunikationsstrategi og -plan
- Coaching
- Interimledelse
- Projektledelse og -koordinering
- Forandringsledelse
- Sparring og rådgivning
- Workshops og seminarer om emnet
Effekter
- Klare mål og klar retning
- Mere værdi for patienterne
- Større fokus på mål og resultater
- Bedre kvalitet i behandlinger
- Større tryghed hos patienter
- Øget medarbejderengagement
- Øget forandringsparathed
- Hurtigere problemafklaring
- Løsningsorientering
- Retning og prioritering i arbejdet
- Mere viden om effekt
Referencer

Danias konsulenter har arbejdet med strategi og ledelse for en række kunder i både Danmark og Norden, eksempelvis:

- Sundhedsplatformen
- Region Hovedstaden - CIMT
- Rigshospitalet
- Bispebjerg Hospital
- Hejmdal Ungdomspsykiatri
- Universitetshospitalet Nord-Norge

Se Danias samlede referencer her.

Kontakt

Kontakt Partner Andreas Schroll, hvis du vil høre mere om vores arbejde med strategi og ledelse.

Andreas Schroll

Andreas Schroll
B.Sc, Cand.it.
Partner

asc@dania.nu
+45 2710 4321

Dania Consulting - København - Tlf. 2710 4321 - Email info@dania.nu - CVR 34475393